Preoperatieve informatie

- Voor vragen in verband met preoperatieve voorbereiding kan U contact opnemen op het nummer 03/491.24.50

- Indien U van uw chirurg een "digitale sleutel" verkreeg om U aan te melden op het preoperatief platform kan U dat doen met uw rijksregisternummer op volgende link: www.preop.be

- richtlijnen in verband met bloedverdunners en doornemen of stoppen van medicatie preoperatief

- welke preoperatieve onderzoeken moeten routinematig gebeuren? (richtlijnen KCE)

- toestemmingsformulier narcose bij minderjarigen 

- wenst U als huisarts rechtstreekse toegang tot ons preoperatieve platform, dan kan U dat per mail aanvragen op dit mail adres: preop@hhzhlier.be