top of page

Preoperatieve informatie

- Voor vragen in verband met preoperatieve voorbereiding kan U contact opnemen op het nummer 03/491.24.50

- Ter voorbereiding van je opname, zal je een vragenlijst moeten invullen. Afhankelijk van het type ingreep, gebeurt dit online of word je uitgenodigd bij de anesthesieverpleegkundige. De online voorbereiding verloopt via een gespecialiseerd platform ontwikkeld door Awell Health.

- richtlijnen in verband met bloedverdunners en doornemen of stoppen van medicatie preoperatief

- welke preoperatieve onderzoeken moeten routinematig gebeuren? (richtlijnen KCE)

- toestemmingsformulier narcose bij minderjarigen 

bottom of page